Velkomusasiat

Saatavan perintä

Saatavan periminen muistutuskirjeen tai perintätoimiston avulla ei välttämättä johda haluttuun lopputulokseen. Tällöin perinnän tehosteena voidaan käyttää konkurssiuhkaista maksukehotusta tai velkomustuomion hakemista käräjäoikeudesta. Toimistomme hoitaa riitautuneiden saatavien perintää ympäri Suomen sekä tarvittaessa avustaa vapaaehtoisten maksusuunnitelmien laatimisissa ja luottoriskien arvioinnissa.

Kuluttajariidat

Kuluttaja-asiat voivat liittyä monenlaisiin tilanteisiin elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välillä. Kysymys voi olla esimerkiksi tavaran tai auton ostamisesta ja siihen liittyvästä virhetilanteesta ja vahingonkorvauksesta. Avustamme yrityksiä kuluttajariitojen hoitamisessa.             

Yritysten väliset riidat

Yritysten välille voi syntyä riitaa esimerkiksi sopimusehtojen tulkinnasta tai suorituksen   laiminlyönnistä. Erimielisyydet on järkevää ensisijaisesti ratkaista neuvottelemalla ja sopimalla, mutta aina se ei ole kuitenkaan mahdollista. Näissä tilanteissa syntynyt riita on annettava tuomioistuimen ratkaistavaksi. Avustamme riitojen sovinnollisessa ratkaisemisessa sekä tuomioistuimissa käsiteltävissä riita-asioissa. Pyrimme aina saavuttamaan asiakkaan kannalta parhaan mahdollisen lopputuloksen – riippumatta ratkaisutavasta.

Yhteydenottolomake

Suostumukset(Pakollinen)
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Suomen asianajajaliiton jäsenSuomen asianajoliiton jäsen