Vahingonkorvaus

Yritysjohdon vastuukysymykset

Yrityksen johto joutuu päivittäin tekemään liiketoiminnassa päätöksiä pikaisellakin aikataululla. Kun kyseessä on yrityksen kannalta merkittävä päätös tai kun yritys on kriittisessä tilanteessa, korostuu johdon velvollisuus arvioida, loukkaako päätös yhtiön velkojia, omistajia tai kumppania. Asiantuntijamme voivat auttaa yrityksen johtoa arvioimalla päätöksiin liittyviä juridisia riskejä. Avustamme myös velkojia ja osakkaita johdon vahingon korvaustilanteissa.

Vahingonkorvausriidat

Päivittäisessä liiketoiminnan harjoittamisessa voi aiheutua myös vahingonkorvausvastuu. Avustamme yrityksiä vahingonkorvausriitojen ratkaisemisessa niin sovinnollisesti kuin myös tuomioistuimessa.

Yhteydenottolomake

Suostumukset(Pakollinen)
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Suomen asianajajaliiton jäsenSuomen asianajoliiton jäsen