Oikeudenkäynnit

Riita-asiat

Normaalissa liiketoiminnan harjoittamisesta voi aiheutua monenlaisia riitoja ja liiketoiminnan harjoittamisesta voi aiheutua myös vahingonkorvausvastuu. Hoidamme muun muassa erilaisiin riitakysymyksiin, vahingonkorvauksiin ja työoikeuteen liittyviä oikeudenkäyntejä.

Rikosasiat

Yritykseen, sen vastuuhenkilöihin tai työntekijöihin voi kohdistua monenlaisia rikosepäilyjä. Tyypillisesti rikokset voivat liittyä petoksiin, talousrikoksiin, työturvallisuusrikoksiin ja verotukseen. Avustamme tutkinta pyyntöjen ja asianomistajan korvausvaatimusten laadinnassa sekä syytetyn puolustamisen ja avustamisen esitutkinnassa.

Sovittelu

Riitoja on mahdollista sovitella tuomioistuimen ulkopuolella tai tuomioistuimessa sovittelumenettelyssä. Sovittelu on yleensä edullisempaa kuin asian ratkaiseminen riita-asian oikeudenkäynnissä. Avustamme yrityksiä riitojen sovittelussa.

Kaikissa oikeudenkäyntiasioissa asiakkaalla on mahdollisuus saada avustajan palkkio korvattua oikeusturvavakuutuksen kautta.

Yhteydenottolomake

Suostumukset(Pakollinen)
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Suomen asianajajaliiton jäsenSuomen asianajoliiton jäsen