Lainopillinen neuvonta

Osakas- ja johtajasopimukset

Osakassopimus on osakkaiden tai yhtiömiesten välillä laadittu sopimus, jolla sovitaan heidän keskinäisistä velvoitteistaan ja oikeuksistaan yhtiössä.  Osakassopimuksella pystytään sopimaan esimerkiksi osakkaiden roolista yhtiössä, osakkeiden luovuttamisesta sekä päätösten tekemisestä erimielisyys tilanteissa. Hyvin laaditulla osakassopimuksella pystytään ennakoimaan ja ehkäisemään mahdollisia tulevia erimielisyyksiä.

Asianajamme avustavat osakassopimusten laatimisessa sekä niiden tulkinnassa ja sopimuksiin liittyvien riitojen ratkaisemisessa.

Yhtiöoikeudellinen asiantuntijapalvelu

Yritystoiminnassa vastaan tulee ennemmin tai myöhemmin tilanteita, joissa tarvitaan lainopillista neuvontaa. Aina ei ole kuitenkaan järkevää palkata omaa lakimiestä vaan on tehokkaampaa on ostaa palvelua sitä tarjoavalta asiantuntijalta.

Asianajajamme konsultoivat jatkuvasti eri kokoisia yrityksiä erilaisissa juridisissa kysymyksissä. Pyrimme aina antamaan asiakkaalle perustellun vastauksen esillä olevaan kysymykseen mahdollisimman nopeasti. Usein puhelinsoitto, lyhyt tapaaminen tai etäpalaveri voi jo auttaa päätöksenteossa.

Yhtiöoikeus

Yhtiön toiminnassa voi syntyä monenlaisia yhtiöoikeudellisia ongelmia ja kysymyksiä, joissa asiantuntijan apu voi olla tarpeen. Nämä voivat liittyä esimerkiksi osakkeenomistajan oikeuteen yhtiön päätöksentekoon tai yhtiön varoihin tai osakkeenomistajan oikeuteen saada tietoa yhtiön johdon toimista.

Asianajajamme avustavat kaikenlaisissa yhtiöoikeuteen liittyvissä kysymyksissä ja ongelmissa sekä niiden ratkaisussa.

Yhtiönjohdon vastuukysymykset

Osakeyhtiön johdon tehtävänä on edistää jokaisen osakkeenomistajan etua. Jossain tilanteissa väärät päätökset voivat aiheuttaa johdolle vahingonkorvausvelvollisuuden niin osakkeenomistajia kuin ulkopuolisia tahoja kohtaan.

Asianajajamme avustavat vastuukysymyksiin liittyvissä riidoissa yhtiön hallitusta, toimitusjohtajaa, osakkeenomistajaa sekä velkojaa.

Selvitystila ja yhtiön purkaminen

Osakeyhtiö voi purkautua konkurssin, sulautumisen, jakautumisen tai selvitysmenettelyn   kautta. Mikäli osakeyhtiön toiminta halutaan lopettaa, tulee se tehdä selvitysmenettelyn kautta osakeyhtiölain säännösten mukaisesti. Selvitysmenettelyn tarkoituksena on muun muassa yhtiön varallisuusasemansa selvittäminen, omaisuuden muuttaminen rahaksi ja velvoitteiden hoitaminen. Jotta menettely tulee tehtyä oikein ja lain säännösten mukaisesti, on sen hoitaminen hyvä jättää asiantuntijalle. Avustamme selvitystilaan ja yhtiön purkamiseen liittyvissä kysymyksissä.

Yhteydenottolomake

Suostumukset(Pakollinen)
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Suomen asianajajaliiton jäsenSuomen asianajoliiton jäsen