Vahingonkorvausasiat

Oikeus vahingonkorvaukseen ja vastaavasti velvollisuus maksaa vahingonkorvausta voi syntyä monenlaisissa tilanteissa. Sekä vahingon kärsineen että vahingosta vastuussa olevan on tärkeää tietää, millaisia korvauksia eri vahingoista on mahdollista vaatia. Avustamme vahingonkärsijää vahingonkorvauksen perusteen ja määrän selvittämisessä sekä korvausvaatimuksen esittämisessä.

Vastaavasti avustamme korvausvaatimuksen kohteena olevaa henkilöä korvausvaatimuksen kohtuullisuuden ja lainmukaisuuden selvittämisessä.

Yhteydenottolomake

Suostumukset(Pakollinen)
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Suomen asianajajaliiton jäsenSuomen asianajoliiton jäsen