Rikosasiat

Rikoksen uhri

Oletko joutunut rikoksen uhriksi? Rikoksen uhrilla eli asianomistajalla on oikeuksia prosessin eri vaiheissa. Asianomistajalla on oikeus vaatia rangaistusta sekä korvauksia häntä kohdanneen rikoksen johdosta. Asianajamme avustavat asianomistajia  poliisikuulusteluvaiheessa, laativat korvausvaatimukset asianomistajan puolesta käräjäoikeudelle ja avustavat asian ajamisessa oikeudenistunnossa, sekä hoitavat myös korvausten perimisen tuomion antamisen jälkeen. Asianajajamme avustavat rikoksen uhreja kaikissa prosessin vaiheissa. Asianajajaan kannattaa ottaa yhteyttä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa prosessia.

Toimistomme on jo vuosien ajan toiminut vapaaehtoisena rikosuhripäivystyksen puhelinneuvojana.

Vastaajan avustaminen

Oletko epäiltynä rikoksesta? Rikoksesta epäillyllä on oikeus avustajaan esitutkinnassa sekä oikeudenkäynnissä.  Avustajan tehtävänä on huolehtia, että vastaajan oikeudet toteutuvat prosessin kaikissa vaiheissa. Asianajamme avustavat rikoksesta epäiltyjä esitutkinnasta lähtien oikeudenkäynnin päättymiseen saakka. Rikosepäilytilanteessa asianajajallemme kannattaa soittaa jo ennen poliisikuulusteluun menemistä.

Lähestymiskielto

Lähestymiskieltoa voi hakea kuka tahansa, joka tuntee itsensä toisen uhkaamaksi tai vakavasti häiritsemäksi. Tyypillisiä tilanteita ovat esimerkiksi entisen puolison tai asuinkumppanin häirintä yhteydenotoin tai vierailuyrityksin. Lähestymiskieltoa voidaan hakea kirjallisesti ja hakemus käsitellään käräjäoikeudessa. Asianajajamme avustavat lähestymiskieltohakemuksen laatimisessa sekä asian käsittelyssä käräjäoikeudessa.

Lapsen edunvalvonta

Lapselle voidaan määrätä edunvalvoja tilanteissa, joissa huoltaja ei voi puolueettomasti valvoa lapsen etua. Tyypillisesti tällaisia ovat tilanteet, joissa huoltajaa epäillään lapseen kohdistuvasta rikoksesta. Asianajajamme toimiva lapsen edunvalvojana erilaisissa rikosprosesseissa edustaen lasta esitutkinnassa ja oikeudenkäynnissä, sekä huolehtivat tuomittujen korvausten perimisestä lapselle.

Yhteydenottolomake

Suostumukset(Pakollinen)
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Suomen asianajajaliiton jäsenSuomen asianajoliiton jäsen