Avioliitto ja perintö

Testamentti ja avioehto

Testamentti on kirjallinen asiakirja, jolla perittävä ilmaisee, miten haluaa omaisuutensa jaettavan kuolemansa jälkeen. Testamentin laatimisessa kannattaa turvautua asiantuntijaan, sillä huonosti tai epäselvästi laadittu testamentti voi aiheuttaa riitaisuuksia sen tulkinnasta perillisten kesken.

Avioehto on sopimus, jolla määritellään puolisoiden omaisuuden jakautuminen avioliiton päättyessä avioeroon tai puolison kuolemaan. Ilman avioehtoa puolisoilla on avio-oikeus toistensa omaisuuteen. Hyvin laadittu avioehtosopimus ehkäisee riitaisuuksia omaisuuden jakautumisesta erotilanteessa.

Avustamme sekä testamenttien että avioehtojen laatimisessa.    

Edunvalvontavaltakirjat

Edunvalvontavaltuutuksella voi etukäteen sopia, kuka ja miten saa hoitaa asioitasi, kun et siihen   enää itse kykene. Edunvalvontavaltuutus on edunvalvojan määräämistä joustavampi ja kevyempi tapa järjestää omien asioiden hoitaminen. Edunvalvontavaltuutus kannattaa laadituttaa asiantuntijalla, jotta yksilöllinen tilanteesi tulee huomioiduksi ja valtuutus kattaa tarvittavat asiat.

Avustamme edunvalvontavaltuutusten laatimisessa.

Ositukset ja omaisuuden erottelu

Avioliiton päättyessä avioeroon tai toisen puolison kuolemaan, toimitetaan puolisoiden välillä ositus. Osituksella tarkoitetaan puolisoiden omaisuuden jakamista avioliittolain mukaisesti tasan. Mikäli puolisoilla on ollut avioliiton päättyessä avioehto, toimitetaan osituksen sijaan omaisuuden erottelu. Ositus ja omaisuuden erottelu kannattaa hoitaa asiantuntijalla, jotta ne tulevat tehdyksi oikein ja riitaisuuksia välttäen.

Avustamme sekä ositusten että omaisuuden erottelun toimittamisessa ja toimimme myös pesänjakajana osituksissa.

Perunkirjoitukset ja perinnönjaot

Kuolinpesän osakkaiden on toimitettava perunkirjoitus kolmen kuukauden kuluessa perittävän kuolemasta. Perukirjassa luetteloidaan vainajan varat sekä velat ja se toimii myös veroilmoituksena. Huolellisesti laadittu perukirja helpottaa myös tulevaa perinnönjakoa.

Perinnönjako toimitetaan laatimalla jakokirja, jossa määrätään omaisuuden jakamisesta kuolinpesän osakkaiden kesken. Hyvin laadittu jakokirja helpottaa omaisuuden jakamista sekä asiointia eri viranomaisissa perinnönjakoon liittyen.

Avustamme sekä perunkirjoituksen toimittamisessa että perinnönjaossa ja toimimme pesänjakajana perinnönjaoissa.

Yhteydenottolomake

Suostumukset(Pakollinen)
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Suomen asianajajaliiton jäsenSuomen asianajoliiton jäsen