Lapsioikeudelliset asiat

Lapsen huolto, tapaaminen ja asuminen

Kysymykset lapsen huollosta, tapaamisesta ja asumisesta tulevat ajankohtaisiksi vanhempien erotessa tai jo aikaisemmin eronneiden vanhempien olosuhteiden muuttuessa.

Huoltajuudella tarkoitetaan oikeutta tehdä päätöksiä lapsen asioista, kuten esimerkiksi kouluun, päiväkotiin, passin hakemiseen, nimen muuttamiseen liittyvissä asioissa. Pääsääntö on yhteishuoltajuus, jolloin kumpikin vanhempi on lapsen huoltaja. Kuitenkin tietyissä tilanteissa toinen vanhemmista voidaan määrätä yksinhuoltajaksi.

Lapsen tapaaminen ja asuminen liittyvät puolestaan siihen, miten lapsi vanhempiaan tapaa ja kumman luona lapsi asuu. Lapsen tapaamisoikeuden arvioinnissa on tärkeää huomioida se, että lapsi pystyy riittävän usein tapaamaan ja viettämään aikaa sen vanhemman kanssa, jonka luona lapsi ei asu. Lapsen kanssa asuvan vanhemman tärkeimpiä tehtäviä on myötävaikuttaa siihen, että lapsen oikeus tavata muualla asuvaa vanhempaa toteutuu. Tietyissä tilanteissa lapsen asuminen voidaan vahvistaa siten, että hän asuu vuoroviikoin kummankin vanhemman luona.

Erotilanteet ovat monesti riitaisia ja usein lapsen tilanteeseen liittyvät kysymykset voivat aiheuttaa erimielisyyksiä. Lapsen asioita päätettäessä tärkein ratkaisukriteeri on lapsen etu.

Olemme erikoistuneet lapsen huoltoa, asumista ja tapaamisoikeutta koskeviin kysymyksiin, ja toimineet vuosien ajan  vanhempien edustajina ja apuna lapsiasioita käsiteltäessä, olipa kysymys sitten yleisestä neuvonnasta, tuomioistuinsovittelusta tai oikeudenkäynnistä.

Lapsen elatus

Lapsen elatus on vanhempien lakisääteinen tehtävä. Lain mukaan lapsella on oikeus riittävään elatukseen. Elatusavun määrä, elatuksen tarve ja elatusvastuun jakautuminen vanhempien välillä voi herättää kysymyksiä tai riitaisuuksia. Avustamme kaikissa lapsen elatusapuun liittyvissä kysymyksissä ja riitaisuuksissa.

Lastensuojelu

Tietyissä tilanteissa viranomaisten on puututtava perheen yksityiselämään lastensuojelutoimin. Tällaisia toimia ovat muun muassa kiireellinen sijoitus ja huostaanotto. Avustamme näihin liittyvissä prosesseissa ja huolehdimme, että lapsen mielipide tulee kuulluksi.

Yhteydenottolomake

Suostumukset(Pakollinen)
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Suomen asianajajaliiton jäsenSuomen asianajoliiton jäsen