Kuluttaja- ja velkomusasiat

Kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välillä voi syntyä monenlaisia tilanteita, joissa oikeudellinen apu saattaa olla tarpeen. Kysymys voi olla esimerkiksi tavaran tai auton ostamisesta ja siihen liittyvästä virhetilanteesta ja vahingonkorvauksesta. Avustamme muun muassa reklamaation ja kuluttajariitalautakuntavalituksen laatimisessa, korvauksen neuvottelemisessa sekä viime kädessä asian hoitamisessa tuomioistuimessa.

Saatavan periminen muistutuskirjeen tai perintätoimiston avulla ei välttämättä johda haluttuun lopputulokseen. Tällöin perinnän tehosteena voidaan käyttää esimerkiksi velkomustuomion hakemista käräjäoikeudesta. Toimistomme hoitaa riitautuneiden saatavien perintää ympäri Suomen sekä tarvittaessa avustaa vapaaehtoisten maksusuunnitelmien laatimisissa ja luottoriskien arvioinnissa.

Yhteydenottolomake

Suostumukset(Pakollinen)
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Suomen asianajajaliiton jäsenSuomen asianajoliiton jäsen